deel dit:

Gemeentehuis Maastrichtcsm_maastricht-gemeenteloket-mosae-forum-10_2d17b1fde2.jpg

Mosae Forum 10,
Maastricht 

Het nieuwbouwproject werd aanvankelijk aangeduid als Maas-Markt-Project (ook wel Markt-Maas-Project). Behalve de bouw van Mosae Forum bestond het oorspronkelijke plan uit het verleggen van de aanlanding van de Wilhelminabrug, het gedeeltelijk ondertunnelen van de Maasboulevard en de aanleg van een wandelpromenade boven op het tunneldek. De bouw van het complex startte in 2002. Mosae Forum werd op 26 september 2007 officieel geopend door kroonprins Willem-Alexander.

De plannen voor het gebied gaan terug tot begin jaren 90 van de vorige eeuw. De gemeentekantoren uit de jaren 60 waren toe aan een grondige renovatie en tegelijkertijd bestond er in brede kring de wens om de in 1930 ontstane bres in de oostelijke Marktwand te sluiten. Voorheen landde de Wilhelminabrug, via de nu verdwenen Stadhuisstraat, direct aan op de Markt. Deze brede, drukke straat, geflankeerd door grootschalige kantoorgebouwen in de stijl van het Functionalisme, was veel Maastrichtenaren een doorn in het oog. Bij de uitvoering van het Maas-Markt-Project werd de brug door middel van een V-vormige afrit aangesloten op de Maasboulevard. Op de plaats van de Stadhuisstraat en de stadskantoren staat nu een min of meer gesloten gebouwencomplex met een binnenplein. Hiermee is de situatie, zoals die bestond vóór de bouw van de Wilhelminabrug, gedeeltelijk hersteld.