deel dit:

Musica_Sacra.jpgNieuw thema en festivalbeeld Musica Sacra 2018

Musica Sacra 2018: Vergelden, Vergeven, Verzoenen

In 2018 vindt Musica Sacra plaats van donderdag 20 t/m zondag 23 september. Het thema is Vergelden, Vergeven, Verzoenen.


"Alleen het onvergeeflijke vraagt om vergeving" - Jacques Derrida

Niets grijpt de mens zo bij de strot als onrecht. Het maakt hem woedend en het schreeuwt om wraak.

Rechtvaardigde de mens zijn gruwelijke toorn en drang tot vergelden niet door gelijkaardig gedrag toe te dichten aan zijn God of Goden? Hoe trof Demeter de wereld niet met dorheid, toen dochter Korè werd geschaakt met medeweten van haar vader Zeus? Hoe noodlottig pakte het plukken van de appel niet uit? Hoe gruwelijk was de wraak niet van Medea toen Jason haar verliet? En hoe universeel is niet het verhaal van de Zondvloed?

Maar allengs laat de mens zijn beschaving gelden. Maakt oog om oog, tand om tand plaats voor een rechtssysteem van collectief verantwoorde vergelding. Waarin tegelijk plaats is voor (maatschappelijke) vergeving en verzoening, met zicht op invrijheidstelling en nieuwe kansen.

Op intermenselijk vlak blijft deze thematiek onverminderd delicaat. Dader en slachtoffer kunnen zich slechts verzoenen na een veeleisend proces van inzicht, erkenning, berouw en belofte tot verbetering.

Zo is Vergelden, Vergeven, Verzoenen van alle mensen, tijden en plaatsen. Musica Sacra Maastricht 2018 laat daarover de kunsten aan het woord. Met het oogmerk om de bezoeker te verleiden om te reflecteren op de vraag of en hoe een nieuwe harmonie voor jezelf, de ander, of de maatschappij noodzakelijk is. Het zijn deze bezinningsmomenten die de intrinsieke waarde van de kunsten blootleggen.