deel dit:

Ikatan

Juul Sadée, KramerKramer & Moetiara Maluku

wereldpremière

Juul Sadée, Catoke Kramer, Lucas Kramer en Moetiara Maloekoe - wereldpremière

IKATAN  silent sound performance

Ikatan toont de schoonheid en noodzaak van verbinding tussen mensen. Ikatan is een silent sound performance en wordt uitgevoerd door 25 performers. De titel betekent verbinding, afkomstig van de Aziatische benaming van de geweven stof Ikat.

Silent sound’ performance is een bewuste contradictio in terminis, omdat juist die stile voel- en hoorbaar wordt gemaakt. Stilte kan worden gehoord als ze maar lang genoeg duurt, of juist omdat er geluid is. Stilte als symbool voor het zwijgen omdat de persoonlijke ballast van (de eigen) geschiedenis te zwaar is om te delen met anderen.

Stilte kan ook worden opgeroepen omdat er niets te zien is. Of mensen die stil staan, vooruit of achteruit gaan, een weg die wordt afgelegd en leidt tot verbinding ofwel scheiding.

Fragmenten uit Dido’s Lament van Purcell, de Pïeta als metafoor voor het beeld van de drager en gedragene, of het dragen op zichzelf. Een geluidsinstrument dat de stilte doorboort. Een polyritmisch geheel van klank, kleur en beweging dat de veerkracht toont van de mens. De vredesgong, in Ambon na de beëindiging van de oorlog in 2004 geïnstalleerd, klinkt door in hart en oor. 

Ikatan is een onderdeel van het programma Archipelago.

'Wat verbindt en wat verdeelt ons en welk pad zijn we bereid hierin te bewandelen' is de vraag van waaruit Juul Sadée, Catoke Kramer en Lucas Kramer vertrekken. 

Archipelago is een 'sociale sculptuur' en bestaat uit sculpturen, multi-media installaties en performances. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Moetiara Maloekoe. Archipelago toont vragen over intermenselijke relaties en gebruikt de Molukse geschiedenis en hun verhaal als gereedschap om een universeel verhaal te tonen over botsende culturen en onverdraagzaamheid naast de verzoenings pogingen.

Tegelijkertijd is de sculptuur Jiwa te zien in het Theater a/h Vrijthof (12 t/m 20 sept.) en de video-installatie ‘Ub-O’ in het Bonnefanten Museum (17 t/m 20 sept.)

Juul Sadée, Catoke Kramer en Lucas Kramer ontwikkelen ieder vanuit hun eigen discipline een complementaire samenwerking. Juul Sadée is beeldend- en multi-media- kunstenaar, Catoke Kramer is theatermaker en regisseur, Lucas Kramer is beeldend kunstenaar en sound designer. De 25 performers zijn afkomstig uit of hebben een relatie met de Molukse gemeenschap van Maastricht

PRODUCENT: Juul Sadée

Concept en uitvoering: Juul Sadée, Catoke Kramer en Lucas Kramer

IN SAMENWERKING MET: Stichting Moetiara Maloekoe

ZANGCOACH: Cecile Schouten

Ondersteund door: Bonnefanten Museum, Tout Maastricht, Stichting Video-Power

Speciale dank aan: Ance en Ina Nahamury, hun families, de families Tatipatta, Sinay en Malutessy, de performers afkomstig uit de Molukse Gemeenschap Maastricht

Met dank aan:  Stichting Soap, Sportschool Zenden Maastricht, Bernard Lievegoed school Maastricht


 

 

PROGRAMMATOELICHTING Ikatan

Datum en tijd:

zaterdag 19 september 2015
11:00 u

€ 10,00
koop ticket(s)
info over bestellen
zet in mijn programma