deel dit:

Kamerkoor Maastricht

Kamerkoor Maastricht

JacobTV Mountain Top Gavin Bryars St. Brendan arrives at the Promised Land of the Saints

Kamerkoor Maastricht zingt Mountain Top van JacobTV, gebaseerd op de laatste redevoering van Martin Luther King. Hierin stelt hij de beklimming van de berg en het vergezicht over het Beloofde Land synoniem aan de geweldloze strijd voor, en het verwerven van gelijke rechten.

Daarnaast klinkt St. Brendan, een kort koorwerk van Gavin Bryars over de fantastische oceaanreis van deze heilige, op zoek naar de ultieme waarheid.


JacobTV muziek, tekst

Jaap Drupsteen video

 

Datum en tijd:

zaterdag 19 september 2015
11:00 u

€ 10,00
koop ticket(s)
info over bestellen
zet in mijn programma
PROGRAMMATOELICHTING Kamerkoor Maastricht