deel dit:

De Weg van de Bevrijding

Schola Maastricht

De weg van de bevrijding

Het ‘op weg zijn’ naar het hemelse Jeruzalem vormt de kerngedachte van het programma dat de Schola Maastricht ten gehore brengt. ‘De weg van de bevrijding’ is de weg waarop iedere christen zich voortdurend bevindt. Uiteindelijk zal hij deze pelgrimstocht met Gods hulp en bescherming kunnen voltooien.

Al wandel ik midden in de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad.

Jezus noemt zichzelf ‘de Weg’. Hij beschouwt zichzelf als de nieuwe Mozes volgens de versie van het Matteüs-evangelie. Volgens het inzicht van de evangelist Lucas is het leven van Christus één lange reis die uitmondt in Jerusalem. Jezus voltrekt de exodus van het joodse volk en zijn Pascha zal uitmonden in het hemelse Jerusalem.

Schola Maastricht

Franco Ackermans, Lucas Blommers, Frans Gommers, Patrick Heckmans, Felix Kranen, Jo Louppen, Bernhard Pfeiffer, Ed Smeets, Mathieu Vermeulen, Wim Vluggen, Hans Heykers (dirigent)Datum en tijd:

vrijdag 18 september 2015
22:00 u

€ 10,00
koop ticket(s)
info over bestellen
zet in mijn programma
PROGRAMMATOELICHTING Schola Maastricht