deel dit:

Sibelius / Mahler

Nieuwe Philharmonie Utrecht
>
<
© ROSS GRIEVE

Sibelius / Mahler

Nieuwe Philharmonie Utrecht
>
<
© ROSS GRIEVE

Sibelius / Mahler

Nieuwe Philharmonie Utrecht
>
<
© FOPPE SCHUT
Foppe Schut

Johannes Leertouwer dirigent 
Susanna Andersson sopraan
Jean Sibelius Luonnotar  
Gustav Mahler Symfonie nr.4

Veel werken van Jean Sibelius zijn geïnspireerd op het Finse nationale epos Kalevala, in de 19de eeuw samengesteld uit verschillende orale bronnen. Meestal zuiver orkestraal, behalve de vroege, omvangrijke koorsymfonie Kullervo, en het korte orkestlied, of beter symfonisch gedicht met sopraanstem, Luonnotar, gecomponeerd op het hoogtepunt van zijn kunnen.
Het is een deel van de scheppingsmythe, verteld in de eerste zang van het epos. Luonnotar is “dochter van de lucht”. Moe om daar altijd maar te zweven, daalt ze neer in het water. Daar zwemt ze zeven eeuwen rond, tot een storm opsteekt en ze terugverlangt naar de lucht. Een eend komt aangevlogen, op zoek naar een plek voor haar nest. Luonnotar biedt haar schoot aan ter beschutting. Maar het ei valt in het water aan stukken. En uit de schaal, de dooier en het wit ontstaan de hemellichamen.
Wat de Kalevala was voor Sibelius, was Des Knaben Wunderhorn voor zijn generatiegenoot Gustav Mahler. Een bonte verzameling volksliedteksten, eveneens opgetekend naar mondelinge overlevering. Mahler componeerde een hele reeks Wunderhorn-liederen, die ook hun vocale weerslag vonden in zijn Tweede, Derde en Vierde Symfonie, terwijl ze ook in de andere doorklinken.
De Vierde begint met een slede in de sneeuw, gaat verder als een dodendans, dan een plechtige processie, en eindigt met het quasi-bucolische lied Das Himmlische Leben, waarin een gestorven kind, wederom een sopraan, vanuit de hemel zingt hoe heerlijk het leven daar is, en hoeveel mooier de muziek dan op aarde.

De Nieuwe Philharmonie Utrecht bespeelt historische instrumenten of kopieën daarvan.

I.s.m. Stichting Culturele Educatie Maastricht


Datum en tijd:

vrijdag 15 september 2017
20:00 - 21:15 u

€ 22,00
koop ticket(s)
info over bestellen
zet in mijn programma
PROGRAMMATOELICHTING Sibelius / Mahler