deel dit:

Jiwa (de ziel)

J’iwa is een hangende sculptuur. Een zoektocht naar de ziel, het mysterie van ieder mens. In Jiwa liggen de verhalen verscholen die we van de Molukse gemeenschap hebben mogen horen. Verhalen van vroeger, verhalen over Molukse gebruiken, verhalen van de reis naar en over het wonen in Nederland.

 

PROGRAMMATOELICHTING Ub-O en Jiwa | Juul Sade

Datum en tijd:

donderdag 17 september 2015
12:00 - 22:00 u

GRATIS reserveren niet mogelijk

info over bestellen
zet in mijn programma