deel dit:

Geen bezuinigingen voor Musica Sacra door Gemeente Maastricht

RTV Maastricht en Musica Sacra gespaard

(Artikel Dagblad De Limburger van 25 augustus)
Door: Joos Philippens

Een ruime raadsmeerderheid wil niets weten van bezuinigingen op RTV Maastricht, Jazz Maastricht en Musica Sacra.

Vrijwel alle partijen lieten geen spaan heel van de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. Wethouder Jim Janssen kreeg de wind van voren dat hij deze geaccepteerd had. „Voorstellen zonder visie”, „Een kaalslag”, „Voorbijgaan aan werkgelegenheid en het sociaal-maatschappelijk belang” en „het volledig uitkleden van een lokale zender”, waren uitspraken die dat illustreerden. Maren Slangen van oppositiepartij PvdA noemde het een triest dieptepunt dat het college wil kiezen voor het eigen (burgerparticipatie)medium Thuis in Maastricht boven de onafhankelijke journalistiek van RTV Maastricht. CDA’er Jan Janssen memoreerde dat RTV Maastricht zich juist in coronatijd heeft bewezen.

De Senioren Partij noemde de zender een belangrijke nieuwsbron met wekelijks 37.000 kijkers. „Misschien kun je Thuis in Maastricht daar in integreren”, meende Imgriet Habets. GroenLinkser Hans Passenier leek dat laatste lastig, vanwege het redactiestatuut. Maar hij hekelde de zware ingrepen op cultuur. „Op deze kwetsbare sector is al veel bezuinigd en we hebben net een nieuwe cultuurvisie klaar. En dat terwijl cultuur geen oorzaak is van onze financiële problemen en er andere subsidies weg te vallen. Dat valt nooit meer te herstellen.”

D66 sloot zich daar bij aan, de Senioren Partij wees op de 101 miljoen euro aan consumentenbestedingen waar cultuur goed voor is. Binnen de coalitie keek de VVD enigszins wanhopig om zich heen. „Hoe moeten we het financiële gat dekken als we de cultuur sparen?”, vroeg Bibi van de Wouw.

Dat is voor de anderen van later zorg. Massaal werden Jazz Maastricht (een onmisbaar platform voor jong talent, cruciaal voor het conservatorium) en Musica Sacra (trekt bezoekers uit de verre omtrek) geprezen. Die zijn veilig. Iets minder uitgesproken was de raad over Intro in Situ en Bureau Europa, al mogen die hoop koesteren.
Kumulus moet een drastische verandering ondergaan. Geen docenten meer in vaste dienst, ze dienen straks als zzp’ers te werken, met Kumulus als faciliteerder. Het is een grote bezuiniging die lijkt door te gaan, al vragen vooral CDA en GroenLinks zich af hoe zich dit verhoudt tot de ingrijpende renovatie van Centre Ceramique waar Kumulus naartoe moet verhuizen. Volgens Kitty Nuyts van LPM gaan veel leerlingen straks naar België.

Zo leverde de eerste van drie vergaderingen over de 25 miljoen bezuinigingen meteen al veel helderheid op. Wethouder Jim Janssen voelde de persoonlijke kritiek, maar wees erop dat de bezuinigingen door het hele college worden gesteund. „Het is voor ons allen geheel contrecoeur. Het zegt niets over de waarde die wij aan instellingen toekennen. De cultuurvisie was er al voordat we de huidige omvang van de bezuinigingen kenden.”