historie

Festival - Musica Sacra Maastricht

De regio Zuid-Limburg is in de voorbije eeuwen het voortdurende schouwtoneel geweest van rivaliserende partijen en landen in het zich naar stabiliteit ontwikkelende Europese continent. Nu eens in handen van de Fransen, dan weer van de Oostenrijkers, de Spanjaarden of de Duitsers, is er met name in de stad Maastricht een sediment ontstaan van culturele invloeden. Invloeden, die terug te vinden zijn in de mentaliteit en de samenstelling van de bevolking; die aangetroffen worden in de rijke cultuurhistorische en hedendaagse architectuur; die bespeurbaar zijn in de beeldende kunst, de muziek en het theater; die voelbaar zijn in de stoffelijke en geestelijke beleving. Op het snijvlak van de Germaanse en Romaanse cultuur vormt dit sediment de bijna onduidbare patina, die het unieke culturele klimaat en de joyeuze vitaliteit van deze stad en de regio bepaalt.

In zo’n klimaat ontstaat als vanzelfsprekend de noodzaak om deze patina te tonen, verder in te kleuren, te verrijken, en daarmee door te voeren en te ontwikkelen.

In 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze Muziek gespreid over vier weekeinden, ontwikkelde Musica Sacra Maastricht zich in de tussenliggende jaren tot een compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival waarin het jaarlijks wisselende thema een sleutelrol vervult. In het pluriforme aanbod wordt een confrontatie van culturen, stijlen en disciplines opgezocht. Daarbinnen wordt dieper ingegaan op de tegenstellingen tussen historisch en actueel, jong en oud, seculier en religieus en hoge en lage kunst en aan het leggen van onverwachte verbindingen tussen deze (schijnbare) tegenpolen.

Om de onuitwisbare band met de historische ontwikkeling van de stad Maastricht te benadrukken, programmeert Musica Sacra Maastricht haar festivalactiviteiten in de vele prachtige historische gebouwen die de binnenstad van Maastricht rijk is.