Schola Maastricht

Exodus
info over bestellen

>Programmatoelichting

Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers

Het bijbelboek Exodus is het tweede van de vijf boeken van Mozes in het Oude Testament. Het beschrijft belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de God van Israël en zijn volk: de Israëlieten worden bevrijd uit de ballingschap in Egypte en na dwaalwegen zoals de aanbidding van een gouden kalf wordt een nieuwe verbond gesloten, dat wordt bezegeld door de stenen tafelen met de tien geboden die Mozes op de berg Sinaï ontvangt. Schola Maastricht, reeds vele malen te gast in het festival, selecteert passages uit het boek Exodus die passen bij de christelijke mysteries, en verbindt in dit programma het Oude en het Nieuwe Testament.

Let op: dit concert wordt opgenomen door L1.