Over ons

15.09.2017_MSM_Divers_HugoThomassen_VVV maastricht 4990 (2).jpg

Musica Sacra in vogelvlucht

Elk jaar wordt de programmering van Musica Sacra Maastricht opgebouwd vanuit de bepalende en richtinggevende rol van een centraal thema. Met onorthodoxe keuzes en originele invalshoeken willen wij laten zien hoe verrassend universeel en actueel de gekozen thema’s zijn. Dat betekent onder andere dat vele programma’s speciaal voor Musica Sacra worden geproduceerd en dus tijdens het festival in première gaan.


MISSIE
Wij zijn van oorsprong een muziekfestival en anno 2022 is deze discipline nog steeds de core-business. De muziekprogrammering bestrijkt de volledige breedte van genres, stijlen en tijdperken, aangevuld met unieke premières en festival- en compositieopdrachten, uitgevoerd door nationale en internationale topmusici en -ensembles en nieuw, jong talent. Naast deze muziekprogrammering wordt tevens een uitgebreid programma van theater, film, lezingen, exposities, dans en (voet)tochten/excursies aangeboden.


​​​​ONZE LOCATIES
Musica Sacra Maastricht speelt zich (hoofdzakelijk) af op die plekken waar ‘het sacrale’ als vanzelfsprekend wordt ervaren. In Maastricht zijn dit de plaatsen in de historische binnenstad: in, voor, op en tussen de oude kerken en gebouwen.

Theater aan het Vrijthof is het festivalhart van Musica Sacra. Hier vinden producties plaats én dit is de locatie van doorlopende programmering met tentoonstellingen en andere activiteiten zoals diverse lezingen en radiouitzendingen. Een plek waar we elkaar tijdens het festival kunnen ontmoeten en onze ervaringen kunnen uitwisselen.
 Historie

De regio Zuid-Limburg is in de voorbije eeuwen het voortdurende schouwtoneel geweest van rivaliserende partijen en landen in het zich naar stabiliteit ontwikkelende Europese continent. Nu eens in handen van de Fransen, dan weer van de Oostenrijkers, de Spanjaarden of de Duitsers, is er met name in de stad Maastricht een sediment ontstaan van culturele invloeden. Invloeden, die terug te vinden zijn in de mentaliteit en de samenstelling van de bevolking; die aangetroffen worden in de rijke cultuurhistorische en hedendaagse architectuur; die bespeurbaar zijn in de beeldende kunst, de muziek en het theater; die voelbaar zijn in de stoffelijke en geestelijke beleving. Op het snijvlak van de Germaanse en Romaanse cultuur vormt dit sediment de bijna onduidbare patina, die het unieke culturele klimaat en de joyeuze vitaliteit van deze stad en de regio bepaalt.

In zo’n klimaat ontstaat als vanzelfsprekend de noodzaak om deze patina te tonen, verder in te kleuren, te verrijken, en daarmee door te voeren en te ontwikkelen.

In 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze Muziek gespreid over vier weekeinden, ontwikkelde Musica Sacra Maastricht zich in de tussenliggende jaren tot een compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival waarin het jaarlijks wisselende thema een sleutelrol vervult. In het pluriforme aanbod wordt een confrontatie van culturen, stijlen en disciplines opgezocht. Daarbinnen wordt dieper ingegaan op de tegenstellingen tussen historisch en actueel, jong en oud, seculier en religieus en hoge en lage kunst en aan het leggen van onverwachte verbindingen tussen deze (schijnbare) tegenpolen.

Om de onuitwisbare band met de historische ontwikkeling van de stad Maastricht te benadrukken, programmeert Musica Sacra Maastricht haar festivalactiviteiten in de vele prachtige historische gebouwen die de binnenstad van Maastricht rijk is.
 Festivalorganisatie

Raad van Toezicht - Klaartje Peters (voorzitter), Michel Cobben, Barbara de Heer, Bas Huijser, John Monseweije en Ingeborg Steijnen

Directeur bestuurder - Brigitte van Eck, directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht

Musica Sacra onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.


Nadere specificaties Stichting Musica Sacra vindt u hier.

De stichtingstatuten vindt u hier.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.

Het jaarverslag 2021 vindt u hier.

Musica Sacra heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-verklaring vindt u hier.

Het beleidsplan van Musica Sacra vindt u hier.


Programmacommissie - Jacques Giesen (voorzitter), Jos Leussink (adviseur), Sylvester Beelaert, Bas Geerts, Erwin Roebroeks, Tamar Tarenskeen, Susanne Vermeulen en Saskia Törnqvist 

Festivalleiding en fondsenwerving - Erwin Roebroeks 

Marketing en publiciteit - Willemijn Doelman en Maan Merkus

Productie - Raf Meijers 

Hoofdredactie - Erwin Roebroeks

Redactie en vormgeving - Philip Leussink en Jacinta Wetzer, m.m.v. Sylvester Beelaert 

UITbalie - Flora Minis en Susan Meisen

Techniek - Judith Bruijnzeels en Frank Wijnands

Facilitair -  Nandi Nijsten 

Financiën - Jos Spauwen 
 


Beloningsbeleid

Musica Sacra betaalt een eerlijke vergoeding aan medewerkers, (uitvoerend) kunstenaars en (andere) zzp’ers. 

Beloning geschiedt op basis van marktconforme (freelance) tarieven. 

Uitgangspunt is de Cao Nederlandse Podia. Zzp’ers betalen we marktconforme honoraria.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de (uitvoerend) kunstenaars en andere freelancers in kwestie. 

Leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

De directeur-bestuurder van Theater aan het Vrijthof is qualitate qua ook directeur-bestuurder van Musica Sacra en geniet bij eerstgenoemde instelling een marktconform salaris.