Word vriend van het festival

17.09.2022 MSM-Concerto Soave - Mosè (c Pierre Morales.jpg

Word Vriend van festival Musica Sacra Maastricht en geniet van vele voordelen. Zo kunt u met voorrang uw tickets bestellen en ontvangt u een korting van € 12,00 op het Vriendenconcert door het Dresdner Kammerchor op 17 september 2023.

Voor editie 2023 kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: 

Platina Vriend 2023

(Klik om vriend te worden)

Voor een gift van € 160 ontvangt u de volgende voordelen:

 • Met €  12,00 voordeel naar het vriendenconcert (max. 4 kaarten)

 • Voorrang op het reserveren van tickets. De kaartverkoop voor vrienden start op maandag 17 juli om 10:00 uur; de vrije verkoop start op woensdag 19 juli om 10:00 uur. Als extra service bieden wij aan dat de UITbalie op maandag 17 juli persoonlijk contact opneemt met de vrienden om de bestelling van de tickets te noteren.

 

Gouden Vriend 2023

(Klik om vriend te worden)

Voor een gift van € 80 ontvangt u de volgende voordelen:

 • met € 12,00 voordeel naar het vriendenconcert (max. 2 kaarten)

 • Voorrang op het reserveren van tickets. De kaartverkoop voor vrienden start op maandag 17 juli om 10:00 uur; de vrije verkoop start op woensdag 19 juli om 10:00 uur. Als extra service bieden wij aan dat de UITbalie op maandag 17 juli persoonlijk contact opneemt met de vrienden om de bestelling van de tickets te noteren.

 

Zilveren Vriend 2023

(Klik om vriend te worden)

Voor een gift van € 40 ontvangt u de volgende voordelen: 

 • Met € 12,00 voordeel naar het vriendenconcert (1 kaart)

 • Voorrang op het reserveren van tickets. De kaartverkoop voor vrienden start op maandag 17 juli om 10:00 uur; de vrije verkoop start op woensdag 19 juli om 10:00 uur. Als extra service bieden wij aan dat de UITbalie op maandag 17 juli persoonlijk contact opneemt met de vrienden om de bestelling van de tickets te noteren.

 


Doe een schenking via de Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Hiermee stimuleert het ministerie van Financiën giften van particulieren en bedrijven aan cultuur voor een periode van vijf jaar. Een gift aan een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zoals de Stichting Musica Sacra, levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

U mag uw gift namelijk met 25 % verhogen. Met andere woorden u kan een kwart meer aftrekken dan u eigenlijk geschonken heeft! Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier van 25 %.

Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan kiest u best voor een periodieke schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Periodieke giften zijn immers volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een periodieke gift moet minimaal 5 jaar lopen en wordt bij notariële akte gedaan.

Rekenvoorbeeld

  • U schenkt € 1.000
  • Uw aftrekpost € 1.250
  • Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650
  • U betaalt in feite € 350

Stel: u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier). Uw aftrekpost bedraagt dus € 1.250. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug; een gift van € 1.000 kost u dus in werkelijkheid slechts € 350 .

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan een aftrekdrempel en een aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt het hoogste van € 60 of 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II én III). Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

Voor meer informatie over een schenking aan de Stichting Musica Sacra kunt u contact met ons opnemen via info@musicasacramaastricht.nl