festivalorganisatie

Raad van Toezicht - Jean Jacobs (voorzitter), Barbara de Heer, Bas Huijser, Michel Cobben, Lieke Wijnia en Martijn van Swieten

Directeur bestuurder - Brigitte van Eck, directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht

Musica Sacra onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.


Nadere specificaties Stichting Musica Sacra vindt u hier.

De stichtingstatuten vindt u hier.

Het jaarverslag 2020 vindt u hier.

Musica Sacra heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-verklaring vindt u hier.

Het beleidsplan van Musica Sacra vindt u hier.


Programmacommissie - Jacques Giesen (voorzitter), Jos Leussink (adviseur), Sylvester Beelaert, Bas Geerts, Fons Dejong, Susanne Vermeulen, Natasja Alers (m.i.v. de voorbereiding editie 2022) en Saskia Tornqvist (m.i.v. voorbereiding editie 2022) 

Projectleiding en fondsenwerving - Fons Dejong 

Marketing en publiciteit - Hetty van Dongen en Ed van Hees

Productie - Raf Meijers 

Redactie en vormgeving - Philip Leussink en Jacinta Wetzer, m.m.v. Sylvester Beelaert en Fons Dejong

UITbalie - Flora Minis en Susan Meisen

Techniek - Sander Ronden

Facilitair -  Nandi Nijsten 

Financiën - Jos Spauwen