Tranen en Troost

Schola Maastricht
info over bestellen
©  STUDIO JANSSEN
 Studio Janssen

Gregoriaans is gezongen gebed. De ordening van de gezangen in de Mis en het Getijdengebed geeft aan deze gezongen gebeden specifieke thema’s mee. De psalmdichter is doorgaans een anonieme bidder, die in de ‘ik-vorm’ of als ‘wij’ vraagt, bidt, jubelt en klaagt. Personages uit het Oude en Nieuwe Testament passeren de revue: Judith en Esther, de tien melaatsen, de blinde, de Kananese vrouw en –zeer prominent in dit programma- Jezus zelf in zijn gebed in de Hof van Olijven, in de zelden uitgevoerde, maar uiterst dramatische communiones van de Goede Week en tot slot in zijn belofte Petite et accipietis (bid, en ge zult verhoord worden).