Symposium – Singing the Lord’s song in a strange land

Verdieping / dialoog
info over bestellen
donderdag 19 september 2019
09:00 - 18:15 u
GRATIS
reserveren verplicht koop tickets

Kaarten bestellen gewenst i.v.m. beperkte capaciteit

 

Een internationaal symposium, georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de relatie tussen religieuze muziek en erfgoed, meer specifiek vanuit het perspectief van vrijwillige of gedwongen migratie. Gastheer is dr. Andrew Irving, universitair docent (Religie en Cultureel Erfgoed) aan de RUG. Met ruimte voor vraag en antwoord, met muzikale intermezzi.

Voertaal Engels

De lezing van Jan Luth is vervangen door een lezing van Dick Wursten.

 

Met ondersteuning van de Van Tuikwerd Stichting en de Stichting Oude Groninger Kerken.


PROGRAMMA

09.00-09.30 Inloop         

09.30-09.40 Welkom en introductie
                Dr. Andrew Irving
             
 

Keynote

09.45-10.45 ​​​​​​Babylon Revisited: History, Memory and Forgetting in Psalm 137
                Prof. David Stowe (Michigan State University)

Preserving/Recreating Religious Identity through Chant
            
10.45-11.15 Singing Roman Song in Frankish Lands – constructing identity by                  creative reception
                Prof. Dr. Harald Buchinger (Universität Regensburg)

11.15-11.45 Chant, Identity, and Christian Formation in early Medieval Iberia
                Prof. Rebecca Maloy (University of Colorado, Boulder)

11.45-12.15 Concert
                Schola Maastricht

12.15-13.30 Lunch   
 

Relocation/Dislocation

13.30-14.00 French Psalms shaping Dutch Culture
                Dr. Dick Wursten (Antwerp)

14.00-14.30 Music and Religious Change: Jewish Perspectives
                Dr. Ruth Illman (Abo Akedemi: Uppsala Universitet)

14.30-15.00 J.P. Sweelinck Psalm 137
                ​​​​​​​Kamerkoor Maastricht

15.00-15.15 Break          


Diaspora/Migration     

15.15-15.45 Moroccan Anashid Singers in Europe
                ​​​​​​​Dr. Nina ter Laan (University of Utrecht)

15.45-16.15 Moved and Mixed: Liminal Sounds in Ghanaian Methodist worship               in Amsterdam
                ​​​​​​​Dr. Mirella Klomp (PThU Amsterdam)

16.15-16.45 Concert
                ​​​​​​​Shishani Vranckx & Friends

Concert Lecture

17.00-18.00 Beethoven and Loving our Neighbour
                ​​​​​​​Mr. George Mathew (Music for Life, New York)
                ​​​​​​​& Dr. Mark Kuss - (Southern Connecticut State University)

18.00-18.15 Concluding word
                ​​​​​​​Andrew Irving