deel dit:

Wishful Singing

Let it be
© MELLE MEIVOGEL
Melle Meivogel

Het verhaal wil dat Paul McCartney in een door drank- en drugsmisbruik getekende periode Let it be schreef, daags na de beleving van een wonderbaarlijke droom waarin zijn moeder hem kalmerend toesprak.

Dit inmiddels klassieke twintigste-eeuwse advies klinkt ook in Nederlandse gezegden als ‘De mens wikt, maar God beschikt’ of ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’, die hun ontstaan vinden in het denkbeeld dat de mens zich moet neerleggen bij Gods wil. Als ultieme voorbeelden van die aanvaarding en berusting haalt dit a cappella-programma de verhalen aan van Job, Jezus, Abraham en Maria. Maar ook van Hildegard, die in haar onafwendbare bestemming als uitzonderlijk abdis in een door mannen gedomineerde maatschappij moest berusten.

Datum en tijd:

zaterdag 19 september 2020
15:00 - 16:00 u
Onze Lieve Vrouwebasiliek
€ 16,00
koop ticket(s)
info over bestellen

programmatoelichting - klik hier