deel dit:

Von Eckardstein en Vanbeckevoort

Olivier Messiaen - Visions de l'Amen

Amen is bij ons een slotwoord: Zo is, zo weze, zo zij het. Maar in het Hebreeuws kan het aan het begin staan van een nieuwe zin.

In Visions de l'Amen, zevendelig voor twee piano's, geeft Olivier Messiaen er, geïnspireerd door de negentiende-eeuwse nu vrijwel vergeten katholieke mysticus Ernest Hello, vier betekenissen aan: ‘Dat het moge zijn’; ‘Ik aanvaard’; ‘Ik wil dat het zo wordt’; en ‘Het is er (voor eeuwig, in het Paradijs)’.

Messiaen componeerde het tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor zijn latere, tweede echtgenote Yvonne Loriod en hemzelf, met een duidelijke rolverdeling: hij, eigenlijk organist, het fundament, Loriod (‘Wielewaal’) de virtuoze pianistiek. De cyclus begint met Genesis – een scheppingsthema is het grote leidmotief – en eindigt met de Apocalyps. Centraal staat het Amen van het Verlangen, of de Begeerte, want het is ook een ode aan Eros.

Severin von Eckardstein piano | Liebrecht Vanbeckevoort piano

Datum en tijd:

zaterdag 19 september 2020
15:00 - 15:50 u
Sint Janskerk
€ 18,00
koop ticket(s)
info over bestellen

programmatoelichting - klik hier