Pianorecital Dante Boon

Muziek
info over bestellen

programmatoelichting - klik hier

© IMKE KOLDIJK
Imke Koldijk

In Antoine Beugers omvangrijke pianowerk traces of eternity: of what is yet to be, geschreven voor Dante Boon en geïnspireerd op enkele joodse kernbegrippen, krijgt de pianist de opdracht in elke pagina te ‘verblijven’ en, al lezend of spelend, ontvankelijk te zijn voor het vinden van een ‘goddelijke vonk’ of het uitblijven hiervan te aanvaarden. Bij elke uitvoering gaat het stuk verder op de volgende, nog niet gespeelde bladzijde. 

Arnold Schönbergs Klavierstück op.33a is muziek met vele verborgen ‘vonken’.

Zelf schreef Dante Boon before traces als reactie op traces of eternity en op wat dat stuk voor hem betekend heeft.

Dante Boon piano

Programma:
Arnold Schönberg 
Klavierstück op.33a
Dante Boon Before traces
Antoine Beuger Traces of eternity: of what is yet to be