Limburgse Horizon

Het Geluid Maastricht
info over bestellen

Aanvang elke 30 minuten

Het maatschappelijk debat over landschap, klimaat en de toekomst van de Limburgse boeren wordt steeds luider. Wie maken er allemaal deel uit van dat snijvlak tussen milieu, identiteit en voedselproductie? In het muzikale, theatrale evenement Limburgse Horizon worden deze vragen op artistieke wijze onderzocht. Het Geluid Maastricht realiseert dit project met uiteenlopende bijdragen van onder meer voedselvernieuwers, klassieke boeren, landbouw-vmbo’ers en uitvinders van de tractor van de toekomst. Zo denken we samen op het land met onze bezoekers na over de Limburgse Horizon.