Pluto-ensemble

Renaissanceprogramma
info over bestellen
© PLUTO ENSEMBLE
Pluto Ensemble

o.a.

Giovanni Pierluigi da Palestrina Vesperhymnes
Orlando di Lasso Benedicite (a 6)
Clément Janequin Le chant des oiseaux
Jan Pieterszoon Sweelinck Caeli enarrant

Het Pluto-ensemble, vorig jaar te gast met het gambaconsort Hathor, komt zuiver vocaal terug met een speciaal samengesteld programma met 16de-eeuwse polyfonie. Centraal staat Lassus’ zetting van het Benedicite, de lofzang van drie jongelingen in het vuur uit het boek Daniël: ‘Al wat op aarde groeit, eer de Heer!’.

Daaromheen de vesperhymnes van Palestrina, een cyclus over de schepping, met voor elke dag een hymne, behalve voor zaterdag, de rustdag. Donderdag is voor de vogels, beeldend verklankt in het beroemde chanson van Clément Janequin. Dan volgt uit begin 17de eeuw de psalm Caeli enarrant, ‘De hemelen verhalen de glorie van God’, in het Frans gecomponeerd door Jan Pieterszoon Sweelinck, een van de drie ‘mannen van ’21’. De beide anderen, Josquin Des Prez en Alphons Diepenbrock, komen elders in het festival aan bod.