Woody Richardson Laurens & Christiane Steffens

Meer nog vindt u mij op de Kommel
info over bestellen

…ik leef (voort)… in het goede dat ik doe…

gespeeld en gemaakt door Bente Kruger, Birsu Tamer, Anna Luyten, Josien Hennen en Woody Richardson Laurens
 Elisabeth Strouven:

…werd ik door mijn vader naar een klooster gebracht…
…begon ik al te overwegen hoe ik zalig kon worden…
…had ik Maria als moeder gekozen…
…dat ik voor mijn dood lange jaren ziek mocht zijn en veel mocht lijden…
…later begreep ik dat mijn verlangen niet alleen was gegroeid 
   uit pure liefde voor God, maar ook uit eigenliefde. ik was bang 
   in het eeuwig ongeluk terecht te komen… het eeuwig ongeluk…
…ik leef (voort)…

Biechtvader Pater Vinck beval Elisabeth Strouven (1600-1661) haar persoonlijke verhaal te schrijven. Ad van Iterson bewerkte dit verhaal. Zijn tekst, De moeder van de Kommel, ligt aan de basis van deze voorstelling. De schilderijen die tijdens de voorstelling worden getoond zijn van de hand van Christiane Steffens.