Festivalopening

Studium Chorale | Driss El Maloumi | Arne Deforce
info over bestellen
vrijdag 15 september 2023
15:30 - 16:30 u
GRATIS
reserveren verplicht koop tickets

Fotografie: Tessa Steinmann | Jimmy Kets

Opening van het festival met drie korte optredens, een welkom door Brigitte van Eck, directeur-bestuurder van Musica Sacra Maastricht, en korte toespraken door Frans Bastiaens, wethouder van cultuur, en festivalleider Erwin Roebroeks. 

I.
Studium Chorale 

Elisabeth Blom sopraan I
Margarita Dudcaka sopraan II
Hebe de Champeaux alt

Hildegard van Bingen / Klaus HuberCaritas abundat in omnia
 

In zijn afscheidsrede tot de apostelen zegt Jezus: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt”. Voor een gebedsdienst van de Heilige Geest die ons, zo zegt hij ook, altijd zal bijstaan, schreef Hildegard van Bingen, tweede helft twaalfde eeuw, de eenstemmige antifoon Caritas abundat in omnia: ‘Overvloedig is naastenliefde in alles aanwezig’. Acht eeuwen later bewerkte Klaus Huber dit driestemmig. Als opening van Musica Sacra Maastricht worden beide versies uitgevoerd.

 

II.
Driss El Maloumi ūd
 

In de Arabo-Andalusische holistische leer wordt aan muziek een helende kracht toegedicht. Driss El Maloumi, gelauwerd grootmeester op de ūd, brengt die traditie hier tot leven.


Driss El Maloumi voert zijn volledige recital uit op:
vr 15 september | 22.00 uur | Cellebroederskapel
za 16 september | 16.00 uur | Waalse Kerk

 
III.

Arne Deforce cello

Arne Nordheim - Clamavi
 

Voor het derde optreden gaan we verder terug, naar het Oude Testament. Een belangrijk thema van de Joodse psalmist, dichter en zanger, is de smeekbede om gehoord te worden. De cello wordt vaak beschouwd als een instrument dat de menselijke stem dicht benadert. In Clamavi (‘Ik riep u aan’) zette Arne Nordheim, Noorse generatiegenoot van Klaus Huber, het begin van Psalm 141 woordloos op muziek voor cello solo, als voorstudie voor zijn celloconcert Tenebrae (‘Donkere Metten’).


Op vrijdag 15 september om 18.30 uur geeft Arne Deforce in Château Neercanne een uitvoering van Nomos Alpha van Iannis Xenakis.